“Salmon Iris”, oil on canvas, 30″X40″

 

30"X40", Salmon Iris

Salmon Iris, Oil on Canvas, 30"X40"